KLAUZULA INFORMACYJNA


KLAUZULA INFORMACYJNA

 O DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH

 

 

Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest

OSK i UT, Dom Weselny Korona z siedzibą Radzice Duże 126, 26-340 Drzewica.

 

 

W sprawach dotyczących twoich danych osobowych przetwarzanych w naszej firmie możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:

e -mail:                                             [email protected];   

telefonicznie:                                   +48 48 375 6433; 

listownie na nasz adres:                 Radzice Duże 126, 26-340 Drzewica

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”) Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, informujemy, że:

 1. dane osobowe przetwarzane są przez OSK i UT, Dom Weselny Korona w zakresie niezbędnym do wykonania czynności kontaktowych w sprawie zamówień, zakupu i dostawy towarów i usług , transakcji handlowych , wystawienia dokumentu zakupu/sprzedaży, rozliczeń finansowych związanych z profilem i zakresem prowadzonej przez nas działalności gospodarczej;
 2. dane osobowe mogą być przekazywane na żądanie organom państwowym i innym podmiotom na podstawie przepisów prawa;
 3. dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej chyba że przepisy prawa i umowy międzynarodowe na to pozwalają;
 4. dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami, o których mowa w poszczególnych ustawach regulujących zakres działalności gospodarczej firmy OSK i UT, Dom Weselny Korona osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  3. przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody
 5. osoba, której danedotycząma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 6. dane osoby, której dane dotyczą nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.
Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK