-KATEGORIA B+E


EGZAMIN NA PLACU MANEWROWYM 

Egzamin na placu manewrowym polega na wykonaniu zgodnie z techniką kierowania pojazdami i okreslonymi kryteriami konkretnych zadań .

Na placu manewrowym sprawdzane są następujące umiejętności:
 
1) Czynności kontrolno-obsługowe
2) Przygotowanie do jazdy
3) Sprzęganie pojazdu silnikowego z przyczepą
4) Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu (jazda po łuku)
5) Manewry (wylosowany zestaw 2 zadań)
 
Zadanie 1
Osoba egzaminująca musi zaprezentować , że potrafi sprawdzić  stan techniczny  podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego.
 
KRYTERIA wykonania zadania:
 •  poziom oleju w silniku,
 •  poziom płynu chłodzącego,
 •  poziom płynu hamulcowego,
 •  poziom płynu w spryskiwaczach,
 •  działanie sygnału dźwiękowego,
 •  działanie świateł pozycyjnych/postojowych,
 •  działanie świateł mijania,
 •  działanie świateł drogowych,
 •  działanie świateł hamowanie "STOP",

Zadanie 2

Przygotowanie się do jazdy :

KRYTERIA wykonania zadania:

 • odpowiednie ustawienie fotela i zagłówka,
 • ustawienie lusterek (ustawienie lusterek regulujemy dopiero, gdy fotel kierowcy jest już prawidłowo ustawiony),
 • sprawdzenie, czy wszystkie drzwi samochodu oraz klapa bagażnika są zamknięte,
 • zapięcie pasów bezpieczeństwa.

Zadanie 3

Sprzeganie i rozprzeganie .

KRYTERIA wykonania zadania:

1) Do rozprzęgnięcie zestawupojazdów wykonując kolejno czynności:

 •  zaciągniecie hamulca awaryjnego pojazdu silnikowego i unieruchomienie silnika ,
 •  zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczaniem się (użycie klinów lub hamulca postojowego przyczepy ),
 •  odłączenie przewodów elektrycznych i hamulcowych we właściwej kolejności (zabezpieczenie ich przed zabrudzeniem poprzez umieszczenie ich we właściwym miejscu),
 •  wysunięcie podpory jeżeli zaczep przyczepy jest wyposażony w podporę,
 •  rozłączenie pojazdu  z przyczepą (odjechanie pojazdem),
 •  ustawienie pojazdu obok przyczepy.

Na wykonanie tego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min.

2) Po rozłączeniu zestawu pojazdów zdający przystępuje do jego złączenia wykonując nastepujące czynności:

 •  podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 •  cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgniecia ,
 •  regulacja wysokości zaczepu przyczepy ( w przypadku, gdy konstrukcja przyczepy to umozliwia ),
 •  dokonanie połaczenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem,
 •  podłaczenie do ppojazdu silnikowego :
 • przewodów elektrycznych przyczepy ( silnik pojazdu wyłączony),
 • przewodów hamulcowych przyczepy ,
 • sprawdzenie działania świateł przyczepy,
 • zwolnienie hamulca postojowego , jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.

Na wykonanie tego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 min.

Zadanie 4
Jazda pasem ruchu do przodu i do tyłu.
 
KRYTERIA wykonania zadania:
 
1) uruchomienie silnika pojazdu;
 
2) właczenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

 •  wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 •  ocena sytuacji wokół pojazdu,

4) płynne ruszenie:

 •  opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,
 •  łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

5) płynna jazda pasem ruchu do przodu i cofanie po prostej i łuku z mozliwością zatrzymania się i ponowienia jazdy do przodu (korekta) w czasie nie dłuższym niż 5 minut,

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

7) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

Zadanie 5

Manewry 

a) Parkowanie prostopadłe (wjazd tyłem - wyjazd przodem lub wjazd przodem - wyjazd tyłem).
 
KRYTERIA kryteria wykonania zadania:
 
Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.
 
Sposób wykonania zadania:
 • możliwa jedna korekta toru jazdy,
 • pojazd nie może:
 • wyjechać poza określony obszar wjazdu,
 • naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 •  pozycja pojazdu na stanowisku (wewnątrz stanowisk).
 
b) Parkowanie skośne (wjazd przodem- wyjazd tyłem )

KRYTERIA wykonania zadania:

Właściwe sygnalizowanie zamiaru zmiany kierunku jazdy.

Sposób wykonania zadania:

 •  możliwa jedna korekta toru jazdy,
 • pojazd nie może:
 • wyjechać poza określony obszar wjazdu
 •  naruszyć (najechać kołem lub wyjechać obrysem pojazdu nad linię) linii ograniczających stanowisko,
 •  pozycja pojazdu na stanowisku (wewnątrz stanowisk)

Zadanie 6

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu. 

KRYTERIA wykonania zadania:

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) właczenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

 • wykluczenie prawdopodobieństwa spowodowania zagrożenia w ruchu drogowym,
 • ocena sytuacji wokół pojazdu.

4) płynne ruszenie:

 • opuszczenie dźwigni hamulca awaryjnego - w przypadku gdy jest uruchomiony,
 • łagodne puszczenie sprzęgła, zwiększenie obrotów silnika.

5)płynna jazda pasem ruchu ,

 • cofanie po prostej i łuku , z możliwością zatrzymania się i ponawiania jazdy do przodu , w czasie nie dłuższym niż 5min.

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

7) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

8) zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

9) trakcie egzaminu dopuszcza się : 

 • jedno opuszczenie miejsca kierowcy i pojazdu w czasie wykonywania zadania .

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK