- KATEGORIA C + E


PLAC MANEWROWY KATEGORIA C+E

Na placu manewrowym wykonywane są  następujące zadania:

Zadanie 1

Osoba egzaminująca musi zaprezentować , że potrafi sprawdzić  stan techniczny  podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego.

KRYTERIA wykonania zadania:

Zadanie 2

Sprzęganie i rozsprzęganie pojazdu z przyczepą:

KRYTERIA wykonania zadania:

1) Do rozprzęgnięcie zestawupojazdów wykonując kolejno czynności:

Na wykonanie tego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 min.

2) Po rozłączeniu zestawu pojazdów zdający przystępuje do jego złączenia (sprzęgnięcia) wykonując nastepujące czynności:

  1. przewodów pneumatycznych przyczepy (żółty następnie czerwony),
  2. przewodów elektrycznych przyczepy ( silnik pojazdu wyłączony),

Na wykonanie tego zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 min.

Zadanie 3

Przygotowanie się do jazdy.

Przykładowa  Instrukcja obsługi samochodu ciężarowego MAN TGL12.240 

Zadanie 4

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu

KRYTERIA wykonania zadania:

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) właczenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

4) płynne ruszenie:

5) płynna jazda do przodu pasem ruchu:

6) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

7) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

8)zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

W trakcie egzaminu dopuszcza się :

Zadanie 5

Manewry 

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK