- KATEGORIA B


PLAC MANEWROWY KATEGORIA B

Egzamin na placu manewrowym składa się z trzech zadań .Warunkiem przystąpienia do egzaminu wewnętrznego praktycznego jest uzyskanie przez nas pozytywnego wyniku z egzaminu teoretycznego.Po pozytywnym zaliczeniu części egzaminu odbywającego  się na placu manewrowym, następuje sprawdzenie umiejętności kandydata na kierowcę w ruchu drogowym.

Zadanie 1

Sprawdzenie stanu technicznego podstawowych elementów pojazdów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ruchu drogowego - osoba egzaminowana musi zaprezentować, że potrafi sprawdzić:

KRYTERIA wykkonania zadania:

Pierwszym etapem , aby sprawdzić stan techniczny jest otworzenie maski. 

Drugim etapem jest wskazanie wylosowanego rodzaju zbiornika , bądz wskazanie poziomu płynów. pozimu oleju 

Trzecim etapem jest właczenie odpowiednich świateł (wylosowanych przez osobe egzaminowaną )

 

Zadanie 2

Ruszanie z miejsca oraz jazda pasem ruchu do przodu i tyłu .

KRYTERIA wykonania zadania:

1) uruchomienie silnika pojazdu;

2) właczenie świateł odpowiednich do jazdy w ruchu drogowym,

3) upewnienie się o możliwości jazdy:

2) płynne ruszenie:

3) płynna jazda pasem ruchu do przodu i tyłu, (w trakcie jazdy do tyłu obserwacja toru jazdy pojazdu zgodnie z techniką kierowania przez tylną szybę pojazdu i lusterka),

4) nienajeżdżanie kołem na linie wyznaczające zewnętrzne krawędzie stanowisk ( nie dotyczy linii wewnętrznych ograniczających i wyznaczających pole zatrzymania pojazdu),

5) nienajeżdżanie na pachołki lub tyczki oraz niepotrącanie ich,

6)zatrzymanie pojazdu przed końcem i początkiem pasa ruchu: w wyznaczonym polu zatrzymania pojazdu.

Zadanie 3

Ruszanie do przodu na wzniesieniu.

KRYTERIA wykonania zadania:

 Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2m oraz silnik nie powinien zgasnąć .Osoba egzaminowana po wykonaniu manewru po zatrzymaniu pojazdu na wzniesieniu  , zaciąga  hamulec awaryjny , a następnie rusza do przodu zwalniając go .

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK