ZAPIS NA KURS


Obieg dokumentów przyszłego kierowcy wygląda następująco:

 1. Zanim rozpoczniesz kurs, musisz udać się do Urzędu Starostwa Powiatowego (zgodnego z Twoim miejscem zameldowania).
 2. Składasz tam wniosek o wydanie prawa jazdy, orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem  i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (to ostatnie nie dotyczy prawa jazdy kat. AM, A1, A2, A, B1, B B+E, T).
 3. Do wniosku należy dołączyć wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm.
 4. Jeżeli nie ukończyłeś 18 lat, a chcesz uzyskać prawo jazdy kat. AM, A1, B1 lub T, musisz mieć pisemną zgodę rodzica lub opiekuna.
 5. Nie zapomnij zabrać ze sobą dokumentu potwierdzającego zameldowanie – dowodu osobistego albo paszportu.
 6. Na podstawie tych dokumentów, w ciągu max 2 dni roboczych, zostanie w systemie teleinformatycznym stworzony Twój profil – profil kandydata na kierowcę (pkk).
 7. System nada Ci unikalny numer.
 8. Teraz możesz już przyjść do nas i zapisać się na kurs smiley
 9. Twój profil kandydata na kierowcę zostanie nam udostępniony w systemie teleinformatycznym.
 10. Rozpoczynasz szkolenie smiley
 11. EGZAMIN WEWNĘTRZNY - Po odbyciu min. 80% zajęć teoretycznych kursant może rozpocząć jazdy. Kurs liczy ich co najmniej 30 godzin. Po ukończeniu zajęć praktycznych kursanta czeka egzamin wewnętrzny teoretyczny,  który musi być zgłoszony do starostwa na minimum trzy dni przed przystąpieniem kursanta do tego egzaminu. Jeżeli kursant z jakiegoś powodu nie może przystąpić do egzaminu, zostanie wyznaczony kolejny termin, który również należy zgłosić do starostwa z zachowaniem minimalnego terminu zgłoszenia. Teoretyczny egzamin wewnętrzny jest ważny przez okres sześciu miesięcy. Po zakończeni szkolenie praktycznego i zaliczeniu egzaminu wewnętrznego teoretycznego kandydat na kierowcę może przystąpić do egzaminu wewnętrznego praktycznego, który także musi zostać zgłoszony do starostwa na identycznych zasadach jak egzamin wewnętrzny teoretyczny. Dopiero po zaliczeniu obydwu egzaminów wewnętrznych: teoretycznego i praktycznego można udać się do Ośrodka Egzaminowania i zapisać się na egzamin.

Egzamin wewnętrzny musi przebieg w taki sami sposób, jak egzamin państwowy.

To oznacza, że jego część teoretyczna trwa 25 min i zawiera:

Łączny, maksymalny możliwy do uzyskania wynik to 74 punkty, zalicza minimum 68 punktów.

O egzaminie czytaj w zakładce: PRZEBIEG EGZAMINU).

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK