KURSY PRAWA JAZDY


Zapraszamy  Państwa na kursy na prawo jazdy kat. AM, A1, A2, A,  B, B+E, C, C+E, D oraz jazdy doszkalające.

Zajęcia praktyczne prowadzą doświadczeni inistruktorzy. Zajęcia teoretyczne natomiast odbywają się w profesjonalnie wyposażonej sali wykładowej.

Godziny jazd do ustalenia w trybie indywidualnym.

Kategoria A - uprawnia do kierowania każdym motocyklem pod warunkiem spełnienia wymagań:

Ilość godzin na kursie:

Pojazd szkoleniowy - YAMAHA  XJ6

Dokumenty wymagane do uzyskania PKK:

Kategoria A2 - uprawniaj do kierowania motocyklem o mocy nie przekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy 0,2 kW/kg.

Minimalny wiek do uzyskania to 18 lat. 

Ilość godzin na kursie:

Pojazd szkoleniowy - YAMAHA  XJ6

Dokumenty wymagane do uzyskania PKK:

Kategoria A1 – uprawnia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3  i mocy nieprzekraczającej 11kW.

Minimalny wiek do uzyskania to 16 lat.

Ilość godzin na kursie:

Pojazd szkoleniowy - HONDA CBF125M

Dokumenty wymagane do uzyskania PKK:

Kategoria B - uprawnia do kierowania: samochodem osobowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, ciągnikiem rolniczym, samochodem osobowym z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej masy własnej samochodu.

Ilość godzin na kursie:

Pojazd szkoleniowy - HYUNDAI I20 , TOYOTA YARIS 

Dokumenty wymagane do uzyskania PKK:

Kategoria C - uprawnia do kierowania pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym. (UWAGA! wymagany wiek: 21 lat)

Ilość godzin na kursie:

Pojazd szkoleniowy - MAN TGL12.240

Dokumenty wymagane do uzyskania PKK:

Kategoria CE - uprawnia do kierowania pojazdem określonym w kategorii C, łącznie z przyczepą.

Ilość godzin na kursie:

Pojazd szkoleniowy - MAN TGL 12.240 z przyczepą

Dokumenty wymagane do uzyskania PKK:

Kurs na wózki widłowe.

Uprawnia do kierowania wózkami o napędzie silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydawane jest na podstawie Programu Nauczania wydanym przez Akademię UDT w Gliwicach 10/001/2015/W-J, 05/01/2015/BG. Zaświadczenia są wydawane w języku polskim i angielskim.

Ilość godzin na kursie:

Pojazdy szkoleniowy : wózek widłowy RAK-7

Dokumenty wymagane - Orzeczenie lekarskie i psychologiczne o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy - operatora wózka jezdniowego.

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK