PRZEBIEG EGZAMINU


EGZAMIN TEORETYCZNY

Nowy egzamin teoretyczny będzie trudniejszy od dotychczasowego.
Kandydaci otrzymają 32 losowo wybrane pytania, ponieważ nowe przepisy przewidują egzamin złożony z pytań generowanych w czasie rzeczywistym. Będzie się on składał z 20 pytań z wiedzy podstawowej oraz  z 12 pytań z wiedzy specjalistycznej w zakresie poszczególnych kategorii prawa jazdy.
Będą to pytania jednokrotnego wyboru.
Odpowiadając na pytania z wiedzy podstawowej, będziemy wybierać między dwiema możliwościami - TAK lub NIE. Na przeczytanie pytania i udzielenie odpowiedzi będzie 35 sekund.
Pytania z wiedzy specjalistycznej polegać będą na wyborze jednej z trzech odpowiedzi – A, B, C – czas przeznaczony na jedno pytanie 50 sekund.
Jeżeli w przewidzianym czasie nie uda się nam udzielić odpowiedzi otrzymamy 0 punktów.
Nowym pytaniom przypisana została różna wartość punktowa (1,2,3 pkt). Jest ona zależna od znaczenia zagadnienia dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Maksymalna ilość punktów, którą będzie można otrzymać to 74. Żeby zdać egzamin trzeba będzie zdobyć ich 68.
Nie zmienia się czas trwania tej części egzaminu – 25 minut.
W nowej bazie pytań ma ich być 3000, nie zostaną one opublikowane.
Nie będzie już można wkuwać pytań na pamięć. Nowy egzamin będzie sprawdzał znajomość przepisów ruchu drogowego, a nie umiejętność zapamiętywania pytań z odpowiedziami.


EGZAMIN PRAKTYCZNY
Tutaj na szczęście nie ma aż tylu zmian. Egzamin na kategorię B właściwie będzie taki sam. Tylko motocykliście będą musieli wykonać kilka dodatkowych manewrów na placu, m.in. ominąć przeszkodę, czy przejechać między bramkami.


NOWI KIEROWCY
Ogromne zmiany czekają jednak świeżo upieczonych kierowców.
Od wydania dokumentu prawa jazdy młodego kierowcę czeka 2-letni okres próbny. W czasie jego trwania kierowca będzie zobowiązany do odbycia kursów doszkalających w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a także z praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń w ruchu drogowym (koszt takiego kursu ok. 300-500 zł). Otrzymane zaświadczenie o odbytym kursie będzie trzeba przedstawić w starostwie właściwym ze względu na miejsce wydania prawa jazdy.
To nie wszystkie wymagania, jakie stawiane będą młodemu stażem kierowcy. Jego obowiązkiem będzie oznakowanie pojazdu (z przodu i  z tyłu) „zielonym listkiem” – biała nalepka z zielonym symbolem liścia klonowego. Poza tym przez 8 miesięcy będzie on musiał przestrzegać ograniczenia 50 km/h na terenie zabudowanym i 80 km/h na obszarze niezabudowanym, na drodze ekspresowej dwujezdniowej i autostradzie ograniczenie będzie wynosić 100 km/h.
Zasady te trzeba potraktować niezwykle poważnie, ponieważ dwukrotne wykroczenie drogowe w czasie okresu próbnego skutkować biedzie skierowaniem na badania psychologiczne i kurs redukacyjny oraz przedłuży okres próbny o kolejne 2 lata. Trzykrotne przekroczenie – utrata prawa jazdy.


NOWE PRAWO JAZDY
Będzie wydawane na czas określony, a nie jak jest to teraz bezterminowo. Okres ważności dokumentu wyznaczać będzie określona w orzeczeniu lekarskim data przeprowadzenia ponownych badań. Dla kat. AM, A1, A2, B, B1, B+E i T max data ważności będzie wynosić 15 lat od daty wydania prawa jazdy, zaś dla kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E 5 lat.

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK