OPŁATY EGZAMINACYJNE


 

KATEGORIA TEORIA PRAKTYKA RAZEM
AM 30 zł 140 zł 170 zł
A1 30 zł 180 zł 210 zł
A2 30 zł 180 zł 210 zł
A 30 zł 180 zł 210 zł
B 30 zł 140 zł 170 zł
B+E --- 200 zł 200 zł
C 30 zł 200 zł 230 zł
C+E --- 245 zł 245 zł
D 30 zł 200 zł 230 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

Za wniesiona za pełny egzamin lub za egzamin praktyczny podlega zwrotowi w wysokości 50%, jeżeli osoba nie zgłosiła się na egzamin w wyznaczonym terminie lub, mają wyznaczony termin egzaminu praktycznego, uzyskała negatywny wynik egzaminu teoretycznego.


Zniżka w wysokości 50 % za egzamin praktyczny przysługuje osobom niepełnosprawnym, posiadającym orzeczenie lekarskie z adnotacją, że mogą prowadzić pojazd silnikowy po przystosowaniu go do rodzaju schorzenia, a jazda odbywa się pojazdem tej osoby.

DANE NIEZBĘDNE DO PRZELEWU 

Podstawa prawna: 
 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 16 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie egzaminu państwowego oraz stawek wynagrodzenia  związanych z uzyskaniem uprawnień przez egzaminatorów (Dz. U. z 2014 r. poz. 974).
 
 
Dane  Wojewódzki Osrodek Ruchu Drogowego 
Nazwa ośrodka Word Radom Word Piotrków Trybunalski
Adres 
 
26-600 Radom ul. Sucha 13
ul. Gliniana 17
97-300 Piotrków Trybunalski
Numer konta 09 1160 2202 0000 0000 6086 5329
 
27 1020 3916 0000 0602 0231 3294 - tylko dla egzaminów ustalanych telefonicznie
Wzór wniosku o niewykorzystanej opłaty za egzamin 

pobierz

pobierz 

 

WAŻNE !  

W tytule przelewu proszę podać:  Imię Nazwisko PESEL

 

 

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK