KURSY KWALIFIKACYJNE


Oferujemy Państwu kursy kwalifikacyjne dla kierowców wykonujących transport drogowy.

Prowadzimy szkolenia w zakresie kwalifikacji:
- wstępnej,
- wstępnej przyspieszonej,
- wstępnej uzupełniającej,
- wstępnej uzupełniającej przyspieszonej,
oraz szkolenia okresowe.

 

Kursy kwlifikacyjne dla kierowców i szkolenia okresowe przeprowadzamy w nowoczesnej formie w dowolnym czasie - w tygodniu, w weekend, rano i po południu. Dostosujemy się do Państwa wolnych dni! Szkolenia są organizowane rónież w formie e-learningowej w naszej sali komputerowej, znajdującej się w ośrodku szkolenia. Platforma e-learningowa dostępna jest także on-line.

KURSY KWALIFIKACYJNE

Do uzyskania kwalifikacji może przystąpić osoba:
a) która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
- przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe
albo
- studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt
lub
b) niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, mająca zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowcy, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii D1, D1 + E, D lub D + E po 10 września 2008 oraz kategorii C1, C1 + E, C lub C + E po 10 września 2009 r., chcąc wykonywać zawód kierowcy, muszą wcześniej przystąpić do szkolenia w ramach kwalifikacji wstępnej. Bez niej nie mogą wykonywać pracy kierowcy zawodowego.
Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta ukończyła:
- 18 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/C1 lub C1 + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
- 21 lat – w przypadku kierowcy prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii C lub C + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną/ D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną/D1 lub D1 + E, o ile przewóz wykonywany jest na liniach regularnych, których trasa nie przekracza 50 km i o ile kierowca uzyskał odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną,
- 23 lata – w przypadku kierowcy, prowadzącego pojazd samochodowy, dla którego wymagane jest posiadanie prawa jazdy kategorii D lub D + E, o ile uzyskał on odpowiednią kwalifikację wstępną przyspieszoną.

 

SZKOLENIA OKRESOWE

Kiedy na szkolenie okresowe?
kat.

okres wydania prawa jazdy

ostateczny termin odbycia szkolenia okresowego

D1, D   do 31 grudnia 1980r.   do 10 września 2009r.
C1, C do 31 grudnia 1980r. do 10 września 2010r.
D1, D od 01.01.1981 do 31.12.1990r do 10 września 2010r.
C1, C od 01.01.1981 do 31.12.1995r. do 10 września 2011r.
D1, D od 01.01.1991 do 31.12.2000r. do 10 września 2011r.
C1, C od 01.01.1996 do 31.12.2000r. do 10 września 2012r.
D1, D od 01.01.2001 do 31.12.2005r. do 10 września 2012r.
C1, C od 01.01.2001 do 31.12.2005r. do 10 września 2013r.
D1, D od 01.01.2006 do 10.09.2008r. do 10 września 2013r.
C1, C od 01.01.2006 do 10.09.2009r. do 10 września 2014r.

 

 

 

 

 

Zapisz się

BIURO OSK
Radzice Duże 126
26-340 Drzewica
Tel/fax.: 48 375 6433
FACEBOOK